1. Ik geloof

BhrDSchieGeloofsbelijdenis, Preken

1e in de serie over geloofsbelijdenis Franciscus van Assisi heeft eens gezegd: ‘Preek het evangelie en gebruik daarbij – als het nodig is – woorden. Anders gezegd: Je verkondigt het evangelie vooral door wie je … Read More

2. God, de Vader, De Almachtige

BhrDSchieGeloofsbelijdenis, Preken

2e in de serie over de geloofsbelijdenis De Vader, de Almachtige (Apostolische Geloofsbelijdenis) of: de almachtige Vader (Geloofsbelijdenis van Nicea) De woorden ‘Almachtig’ en ‘Vader’ ervaren we niet zomaar als positief. ‘Almachtig’ roept bij velen … Read More

3. Schepper van Hemel & Aarde

BhrDSchieGeloofsbelijdenis, Preken

3e in de serie over de geloofsbelijdenis Apostolische geloofsbelijdenis: Schepper van hemel en aarde. Geloofsbelijdenis van Nicea: Maker van alle dingen, zienlijke en onzienlijke Geloofsbelijdenis van Constantinopel: Maker van hemel en aarde, van alle zienlijke … Read More

4. In Jezus Christus

BhrDSchieGeloofsbelijdenis, Preken

4e in de serie over geloofsbelijdenis Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Heer, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Geloofsbelijdenis van Nicea, 325 en Constantinopel, 381: Ik … Read More

6. Opgevaren ten Hemel

BhrDSchieGeloofsbelijdenis, Preken

6e in de serie over geloofsbelijdenis Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘opgevaren ten hemel…’ Belijdenis van Nicea ‘…….die vanwege ons mensen en vanwege ons heil is nedergedaald en vlees is geworden en een mens is geworden die is … Read More

8. In de Heilige Geest

BhrDSchieGeloofsbelijdenis, Preken

Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in de Heilige Geest Geloofsbelijdenis van Nicea: (325): ….en in de Heilige Geest. Geloofsbelijdenis van Constantinopel (381) En in de Heilige Geest Die Heer is en levend maakt, Die van de … Read More

9. Drieëenheid

BhrDSchieGeloofsbelijdenis, Preken

9e in de serie over geloofsbelijdenis Triniteit, 9e in de serie over de geloofsbelijdenis. In de eerste eeuwen na Christus zijn er in de kerk lange en ingewikkelde discussies geweest over de geloofsbelijdenis. En zo … Read More