Doop

BhrDSchiePastoraat

De geboorte van een kind is ontroerend en roept grote verwondering en ontzag bij je op. Van nu af aan is je leven onlosmakelijk verbonden met dit kind. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid om dit kind te begeleiden naar volwassenheid. Het is vaak een moment waarop je als jonge ouder gaat nadenken over het geloof. Wil je daarover praten, denk je na over doop of kinderzegen, neem contact met mij op (zie het contactformulier). In een gesprek kan ik je daarover uitleg geven. Je kunt ook altijd vrijblijvend een kerkdienst bezoeken. De doop is een teken dat je je hele leven vergezelt. Het is het teken dat God je draagt en je de weg wijst in voor en tegenspoed. Een gedoopte is een hoopvol mens. Bij de kinderzegen wordt je kind geen lid van de kerkelijke gemeente, bij de doop wel. In beide gevallen is het aan het kind zelf om later al dan niet de keuze te maken voor het geloof. Een doop of kinderzegen vindt altijd plaats in de dienst van de gemeente. Een volwassene die gedoopt wil worden doet voorafgaande aan de doop belijdenis van zijn of haar geloof. De doop is een belangrijke keuze en een ingrijpende en emotionele ervaring. Als je besluit tot doop, gaan we samen de doopdienst voorbereiden. De kinderen en de volwassenen in de gemeente zullen je hartelijk en met blijdschap ontvangen.