Marjolijn Russchen


Mijn grote passie is het op- en uitbouwen van de gemeente van Jezus Christus. Waarom? Omdat mijn geloof voor mij belangrijk is, en geloven doe je niet op een eilandje, maar in een gemeenschap en met het oog op de wereld. ‘Over mij’ staat hier en ik begin meteen met mijn geloof. Ja, want mijn geloof bepaalt voor een groot deel mijn identiteit. Ook vormt het mijn karakter. Veel mensen nu, die ‘geloven’ als achterhaald beschouwen, zal dat vreemd in de oren klinken. Maar ik zie in onze tijd, die gekenmerkt wordt door streven naar economisch gewin, werkdruk, keuzestress, amusement en persoonlijke, maatschappelijke en wereldproblemen, een toenemend verlangen naar geloof en zingeving. Veel – vooral ook jonge - mensen zoeken ‘iets’ dat richting en betekenis geeft aan hun leven. Ik ervaar mijn geloof als een bron van kracht en zin en vreugde. Het geloof bepaalt mijn identiteit. Datzelfde geldt voor mijn rol als predikant. Dat is niet veel anders dan in andere beroepen. Beroepsdeformatie kun je het ook noemen. Tja – het is wel logisch dat als je het grootste deel van je tijd een bepaalde rol vervult, je ook een beetje die rol ‘wordt’. Gelukkig heb ik hobby’s en contacten buiten de kerk.


Image

Favoriete boeken


 • Marylinne Robinson

  drie boeken die spelen in hetzelfde milieu in een stadje in Iowa, Amerika. Ze zijn vertaald in het Nederlands. Leuk om te weten: Robinson is de favouriete auteur van Barack Obama.

 • Gilead

  Over een dominee, die gedurende een levenslange worsteling wijs wordt. (tja).

 • Home

  over de moeilijke en tegelijke liefdevolle relatie van broers en zussen

 • Lila

  over een dakloze jonge vrouw die na jaren zwerven een grote verandering doormaakt.

 • Philip Roth

  Het leven van een zeventigjarige trekt in flashbacks aan ons voorbij.

Favoriete films


 • Daniel Blake

  toont de wreedheid van de bureaucratie. Hier moeten we wat mee.

 • Tony Erdman

  een hilarische en kritische blik op onze prestatiemaatschappij

 • De kinderen van juf Kiet

  een documentaire – en dus ‘traag’. Maakt ons eens te meer duidelijk het grote respect dat onderwijzenden verdienen (en vreemd genoeg niet krijgen)!

Hobby’s


Mijn hobby's zijn lezen (mijn fijnste jeugdherinneringen bewaar ik aan lezen), fietsen, wandelen, buiten zijn en in beweging zijn, tuinieren hoort daar sinds een paar jaar ook bij. Ik houd van klassieke muziek - die ik het liefst hoor tijdens een concert - en van popmuziek - met name die uit mijn 'jeugd'. Ik houd van zingen (doe ik veel) en dansen (doe ik bijna nooit). Ik houd van film en theater. Schoonheid is voor mij belangrijk. Die zie ik overal: in de natuur (bos en coulissenlandschap), in de stad, in architectuur (buiten en binnen) in kunst, in mensen.
 

Eigenschappen

Mijn goede eigenschappen laat ik graag over aan het oordeel van de ander. Dat oordeel wordt mijns inziens voor een groot deel bepaald door wat de ander in je kan en/of wil zien, en is daarmee voor een groot deel afhankelijk van zijn/haar eigen persoonlijkheid. Slechte eigenschappen; daarvoor geldt hetzelfde. Daarom hier alleen de eigenschappen waar ik zelf last van heb en dan komen toch een paar 'goede' eigenschappen om de hoek kijken, want ik heb geleerd dat je goede eigenschappen ook je valkuilen kunnen zijn. Dat geldt zeker voor mij. Ik kan te hard werken, te lang door gaan met iets door teveel ijver, en te veel verantwoordelijkheidsgevoel respectievelijk doorzettingsvermogen. Ik kan mezelf 'verliezen' door te veel aanpassingsvermogen.

De anderen in mijn persoonlijke leven


Ik ben sinds 1985 getrouwd en heb drie volwassen kinderen, fijne mensen, die nu zelf hun weg in het leven gaan. Ernst en ik zijn weer met z'n tweeën en dat is helemaal goed. Hij is mijn geliefde, mijn kameraad. Wij kunnen samen praten over de dagelijkse dingen, ons werk en over filosofie, theologie en alles wat met de samenleving te maken heeft. Hij helpt me door dieptepunten heen en hij inspireert me. Ook familie en een paar goede vrienden zijn belangrijk voor mij. Ja, 'de anderen' gaan voorop. Wie zou ik zijn zonder hen?