Gedachte van de maand

BhrDSchieGedachte van de maand, Nieuws

Levensgebed deel 3 (en slot): Alstublieft Het levensgebed is bedoeld voor het einde van de dag. Het bestaat uit drie delen: Dank, sorry en alstublieft. Dank en sorry kwamen aan de orde in de gedachten … Read More

Gedachte van de maand juni

BhrDSchieGedachte van de maand, Nieuws

Het eerste deel van het levensgebed was ‘dank’ (zie gedachte van de maand mei). Het tweede deel is ‘sorry’. Pas nadat je bent gegroeid in een houding van dankbaarheid wordt het zinvol om sorry te zeggen. Dankbaarheid … Read More

Gedachte van de maand maart

BhrDSchieGedachte van de maand

‘Het is verboden oud te zijn’, ‘Het is verboden te wanhopen’, ‘Herinner je je toekomst’.”Dit zijn drie uitspraken van de achttiende-eeuwse chassidische rabbijn Nachman van Bratslav. Ik las ze in een interview in Trouw op … Read More