Gedachte van de maand mei

BhrDSchieGedachte van de maand, Nieuws

Levensgebed deel 1: Dank

Het is wel een beetje overmoedig om het levensgebed de gedachte van de maand te noemen. Immers, Ignatius de Loyola, (1491-1556) heeft er jaren over gedaan om dit gebed  te ontwikkelen en hij meldt het pas aan het einde van zijn autobiografie. Toch maak ik hier graag ruimte om iets te vertellen over het levensgebed. Ik denk dat het voor iedereen waardevol kan zijn.

Wat is het levensgebed? Het is een gebed voor het einde van de dag. Het wordt ook wel genoemd: aandachtsonderzoek, bewustzijnsonderzoek of reflectie. Ignatius spreekt zelf van gewetensonderzoek. Het is gebed. Het is meer dan loutere introspectie. Het is dus van belang om bij het begin even de tijd te nemen om je te plaatsen in de aanwezigheid van God. Je kunt hem ook vragen of Hij samen met jou terugblikt op je leven (op deze dag).
De vorm van het gebed is heel eenvoudig. Het bestaat uit drie delen, kort samengevat: dank, sorry en alstublieft. In deze volgorde. Deze keer gaat het over ‘dank’.

Het eerste en belangrijkste deel van dit gebed is danken, terugblikken op de dingen die je vreugde, moed, kracht, rust en ruimte hebben gegeven. Neem even de tijd om die dingen weer op te halen, opnieuw te horen, te zien of te ervaren en in je hart te proeven. Die troost zegt iets over waar en hoe jij God hebt ervaren. Juist de details zijn hierbij belangrijk. Immers grote, in het oog springende gebeurtenissen komen zelden voor. Ons leven zit vol met ‘banale’ gebeurtenissen. Als je daarin Gods aanwezigheid leert onderscheiden, zit je op een gouden spoor, dat zich elke dag opnieuw aanbiedt.
Hoe meer je je bewust wordt van die kleine pareltjes in je leven, hoe meer je er ruimte voor kunt maken. Hoe dichter en bewuster je kunt komen bij de kern van het leven, waarvan wij als christenen geloven dat het de levende Heer is. Het is belangrijker om te weten waar God aanwezig was, dan waar hij afwezig was. Daarom heeft het danken voorrang.

Als je eens weinig tijd hebt voor dit gebed, kun je je beperken tot de dank. Ontleend aan ’Leven met Ignatius’ van Nikolaas Sintobin.
(de volgende gedachte van de maand gaat over deel 2 van het levensgebed: ‘Sorry’)