Schepper van Hemel & Aarde

BhrDSchie40 dagen tijd, Geloofsbelijdenis, Preken

7e in de serie over de geloofsbelijdenis Apostolische geloofsbelijdenis: Schepper van hemel en aarde. Geloofsbelijdenis van Nicea: Maker van alle dingen, zienlijke en onzienlijke Geloofsbelijdenis van Constantinopel: Maker van hemel en aarde, van alle zienlijke … Read More

Anders leven, 16-4-17

BhrDSchie40 dagen tijd, Preken

Wanneer spreken we eigenlijk over hoop? Ik denk niet: als alles goed gaat. Hoop komt ter sprake als het niet zo goed gaat, als je twijfels hebt of als je bang bent. Je bent ziek. … Read More

Goede Vrijdag, 14-4-17

BhrDSchie40 dagen tijd, Preken

Welkom in de Grote Kerk op deze avond van Goede Vrijdag. Dit is de tweede viering in de Stille Week voor Pasen. Velen van u waren hier gisteren ook al. Toen was het Witte Donderdag, … Read More

Wilt u gezond worden?

BhrDSchie40 dagen tijd, Preken

Wat een vraag! Wie wil dat nou niet? De lezing van vandaag gaat over een man die al 38 jaar ziek is. (Johannes 5, vanaf vers 1).  38 Jaar – dat is bijna 40 jaar. … Read More