Uitgeverij Atlas Contact 2015, 139 blz

Twee broers krijgen onverwacht een grote erfenis en de opdracht er 'iets goeds mee te doen'.
Wat zij bedenken zal ik hier niet verklappen, dat zou jammer zijn van het leesplezier,
maar hun originele ideeën werpen een eigen licht op de discussie over een vrijwillig gekozen levenseinde. Met haar rijke fantasie zet Vonne van der Meer ons aan het denken over vragen waar we allemaal voor komen te staan, zoals: 'wat draagt bij aan de wens om het leven op hoge leeftijd en bij gezondheid naar eigen keuze te beëindigen, 'kan mijn leven ook nog zinvol zijn als ik oud en eenzaam ben' en 'zo ja, hoe'.
Geschikt voor een groot publiek, prachtig geschreven, je leest het in één adem uit.
Dit boek kun je lezen als een actuele, fantasierijke en grappige vertolking van 'christelijke waarden'.