Gedachte van de maand

BhrDSchieGedachte van de maand, Nieuws

Levensgebed deel 3 (en slot): Alstublieft

Het levensgebed is bedoeld voor het einde van de dag.
Het bestaat uit drie delen:
Dank, sorry en alstublieft. Dank en sorry kwamen aan de orde in de gedachten van de maand van mei en juni. Het derde deel is: ‘alstublieft’.
Het danken heeft je bewust gemaakt van Gods aanwezigheid in je leven, het berouw en het vragen om vergeving heeft je bewust gemaakt van zijn afwezigheid. Wat kun je hier nu uit besluiten?
‘Alstublieft’ heeft een dubbele betekenis
1.
Wat bied je aan, welk voornemen maak je, welk aandachtspunt komt bovendrijven?
Het is niet zinvol om alles meteen te willen veranderen. Dat lukt niet. Beter is het om je te beperken tot een of twee haalbare concrete punten. (bijv: aandacht geven aan je relatie met één persoon, aan één aspect van je werk, aan één aspect van je manier van eten). Je kunt maar stapje voor stapje vooruit. Dat geldt ook voor je geestelijk leven.
2.
In deze etappe van het gebed kun je ook God vragen om zijn hulp. Immers: wij mensen zijn tegelijkertijd sterk en zwak. Als christen geloven wij, dat God ernaar verlangt om je bij te staan en te geven wat je nodig hebt.
Daarbij is het goed om te bedenken dat je God niet voor jouw karretje kunt spannen. God is niet jouw instrument. Dat zou je wel willen misschien, bijvoorbeeld door God te vragen dat die lastige collega zich in de toekomst eens wat minder lastig zal gedragen, of door God te vragen dat je kind nu eindelijk gaat doen, wat jij graag wilt.
Nee, God is niet jouw instrument, maar de mens is instrument van God. In hem of haar kan God zijn werk doen. Dat betekent dat de uitkomst van dit deel van het gebed ook kan zijn, dat je wordt uitgenodigd om je zelf wat anders op te stellen.

Tot besluit
Levensgebed wordt pas echt zinvol als je het regelmatig doet. Je kunt een langere of een kortere tijd besteden aan het levensgebed. Vijf minuten voor het slapengaan kunnen echt een verschil maken. Als een jezuïet geen tijd heeft om te bidden, mag hij alles laten vallen, behalve het levensgebed. Dat is één van de meest werkbare vormen om God op het spoor te komen in het dagelijkse leven. Daarom wordt het ook wel ‘bidden met het vijfde evangelie’ genoemd: je leest als het ware in het verhaal dat God vandaag met jou schrijft.
Als je het regelmatig doet, gaan je innerlijke antennes, je voelhorens zich verfijnen en beter focussen en leer je steeds beter Gods aanwezigheid voelen en smaken, niet alleen in de stilte van het gebed of in de intensiteit van een viering, maar in alle dingen van het gewone dagelijkse leven.
(Ontleend aan ‘Leven met Ignatius’ van Nikolaas Sintobin)