Verwachting (slot)

Marjolijn RusschenPreken

In Lucas 2 zien we twee manieren waarop je in het leven kunt staan. De ene is die van Simeon en Hanna. Zij vinden het kind. De andere is die van mensen die het teken … Read More

Ons diepste verlangen (3e)

Marjolijn RusschenAdvent, Preken

3e advent Meestal als wij bidden vragen wij aan God iets wat wíj graag willen. Eigenlijk bidden we dan dus: ‘laat het zo zijn God, dat mijn wil geschiedt’. Het Onze Vader leert ons iets … Read More

Vertrouwen (2e)

Marjolijn RusschenAdvent, Preken

Ik wil u iets vertellen over David Steindl-Rast. Steindl-Rast is een monnik, van 91 jaar. Hij leeft in het klooster Mount Saviour in Amerika. Vorig jaar verscheen een boek waarin hij vertelt over zijn lange … Read More

Verwachting (1e)

Marjolijn RusschenAdvent, Preken

God zegt tegen Jesaja: ‘Troost mijn volk’.Wat ís ‘troost’? Ik denk, twee dingen: Het ene is: Dat er aandacht is voor je pijn of je verdriet. En het tweede is: Uitzicht. Dat je vertrouwen hebt, … Read More