Wat een feest

BhrDSchieKerst, Nieuws, PrekenLeave a Comment

Overdenking voor de Kerstzang

Kerst wordt tegenwoordig groots gevierd. Als je de kerstcatalogus van de Bijenkorf moet geloven, heb je daar kunstige taarten bij nodig en prachtige avondjurken, feestelijke kostuums, schitterende sieraden en luxe parfums. Die pracht en praal heeft grote aantrekkingskracht. Mijn puberkinderen keken al graag naar programma’s over rijke Amerikanen met enorme huizen met zwembaden, fitnessruimten en privé-bioscopen.
U weet hoeveel t.v. programma’s en bladen er zijn over film- en popsterren en koningen en presidenten, en bankiers en industriëlen. Die aantrekkingskracht van macht en rijkdom is van alle tijden. Onze tijden noemen we naar zulke ‘groten der aarde’. Het is de tijd van Keizer Augustus. Het is de tijd van Trump en van Poetin, van Xi Jinping en Kim Jong-un.
Rijkdom en macht, wapens en overwinningen spreken tot onze verbeelding, ook al weten we dat ze gepaard gaan met onrecht en verdrukking en met verwoesting en lijden en dood.

In de tijd van zulke máchthebbers, lezen we in Lucas 2, gebeuren ook ándere dingen. Bijzóndere dingen. Dat kun je zien aan de woorden: ‘en het geschiedde.’ ‘Het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging van keizer Augustus’. ‘Het geschiedde’ klinkt wat ouderwets, maar als je dat leest in de Bijbel, let dan op! Wát geschiedt er dan in de dagen van Augustus? Het geschiedt: dat Jézus wordt geboren. In de geschiedenis die wordt bepaald door machthebbers en legeraanvoerders, begint een andere geschiedenis, de geschiedenis van God.

Die geschiedenis gebeurt bij gewone mensen. Jezus wordt geboren bij mensen, zoals u en ik. Hij ís een mens, zoals u en ik en tegelijkertijd is Híj: de zoon van Gód. In Hem zie je wie God is. In Hem zie je God zélf. Deze God heeft geen politieke partij en geen politieke macht. Hij heeft geen groot bedrijf. Hij heeft geen leger. Hij gebruikt geen geweld.
Deze God luistert naar mensen. Hij ziet hun pijn en hun verdriet. Hij ziet de armoede en het onrecht dat er is. Hij bezoekt mensen, die door anderen worden gemeden. Hij deelt met hen zijn leven en zijn liefde én: Hij geeft ons moed om hetzelfde te doen.

Hij zegt: misschien denk je: ik ben maar een eenvoudig mens. Ik ben onbetekenend. Misschien wel denk je dat je mislukt bent, een ‘loser’, zoals dat heet in een wereld waarin het gáát om wínnen. Maar in de ogen van Gód ben jij van enorme waarde. Jij bent een kind van God. Jouw leven is belangrijk. Want God heeft jouw geroepen om met jouw capaciteiten en met jouw mogelijkheden in jouw dagelijkse leven, iets te doen wat alleen jíj kunt doen,
Iets wat niémand anders kan. Alleen jíj. Nú.
Als jij jouw capaciteiten en jouw mogelijkheden gebruikt, en deelt, wat jij te delen hebt, dan ontdek je waarvoor je lééft. Dat maakt jouw leven zinvol en dan dus ook gelukkig.

In de geschiedenis van wrede machthebbers, in de geschiedenis van mensen die het gaat om geld en om winnen, komt een andere geschiedenis op gang, de geschiedenis van God. Het is de geschiedenis van u en van mij – als wíj ántwoord geven op die stem van God.
Niet macht en rijkdom, niet de feesten waarop wij onze rijkdom en successen vieren geven ons hoop, nee, de geschiedenis van God, die begint met het feest van de geboorte van Christus, dié geeft vreugde en hoop.
Ik wens u feestelijke kerstdagen.

Geef een antwoord