Goede Vrijdag

Marjolijn RusschenPreken

Goede Vrijdag 30-3-2018

Inleidende woorden

Door het lijden en sterven van Christus, ontdekken wij wie Hij is. Hij is: ‘de méns’. ‘Zie de mens’, zegt Pilatus over Christus, als hij hem toont aan de menigte.

Vanavond zien we ‘de mens’. Want in Jezus zien we onszelf. In Hem zien we, wat angst en haat en woede áánrichten. We zien, wat wij elkaar aandoen. We zien het leed dat ons treft, en we zien het lijden dat wij veroorzaken.

In Jezus zien we óók, wie de mens kán zijn. We kunnen iets betekenen voor de ander en voor de maatschappij. We kunnen liefde geven. We kunnen vergeven en de spiraal van het geweld doorbreken. Zie de mens, zij kan geven, en vergeven.

Zie de mens, zegt Pilatus. Als je Christus ziet, zie je ‘de mens’ én je ziet God en dan weet je hoe je Hem kunt volgen.

Johannes 19 vers 5