Dienende liefde

BhrDSchieNieuws

Op Witte Donderdag wordt in alle kerken gelezen Johannes 13, vanaf vers 3. En dat is ook de lezing op de podcast van Bidden Onderweg. Op Witte Donderdag gedenken we de maaltijd die Jezus op de avond voor zijn dood met zijn leerlingen heeft gehouden. Tijdens die maaltijd deelde hij met hen brood en wijn. En er gebeurde nog iets anders. ‘Jezus …………..stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had’.

In de zomer van 2016 was ik op bezoek bij de Jakobusgemeente in Tübingen. In die gemeente hebben ze allemaal huiskringen. Dat zijn groepen van ongeveer acht mensen, die elkaar regelmatig treffen. Elke groep heeft een eigen programma. Ik mocht zo’n bijeenkomst meemaken. Wat bleek? Deze groep zou juist die avond elkaar de voeten wassen. Ik schrok, maar ik had A gezegd, nu moest ik ook B zeggen. Het werd een onvergetelijke ervaring. Het is bijzonder dat iemand zo zorgzaam en behoedzaam en aandachtig jouw voeten wast en omgekeerd is het ook bijzonder om dat bij iemand anders te doen. Het vervult je met respect en zorg voor de ander. Om een groot woord te gebruiken: je wordt je bewust van de heiligheid van de ander. Dit ritueel schiep een diepe verbondenheid. Dat gold zelfs voor mij als ‘vreemdeling’. Nu, dat doet Jezus: Hij wast zijn leerlingen de voeten en Hij zegt: ‘Door die voetwassing hoor je bij mij’. Hierdoor krijg je deel aan mij. Je wordt als het ware gedoopt in mijn dienende liefde. En, zegt Jezus:
‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen’. Met die woorden gaan we deze drie dagen van Pasen in, het feest van de doortocht van dood naar leven. Dienende liefde, liefde die het uithoudt in nood en dood, en zo een weg wijst daar doorheen, dat is het nieuwe leven van Pasen. Dat is ‘leven’ in de Bijbel.
Op de podcast hoor ik: ‘Stel je het tafereel voor. Kijk aandachtig en besteed tijd aan elke handeling die Jezus stelt’. Neem de tijd om zijn ruimhartigheid, vrijheid en nederigheid te ervaren. En: ‘Kan ik Hem toelaten mij te beminnen’. En: ‘Wanneer je er klaar voor bent, laat Hem jou dan tonen van wie jij de voeten zou kunnen wassen en op welke manier’.
Het gebed vandaag luidt: ‘Jezus, op dit ogenblik denk ik aan uw doodsangst in de hof van Getsemane. Zo vaak heb ik U aanroepen in mijn angst en heeft U me verhoord. Geef dat ik steeds anderen mag helpen wanneer ze een beroep doen op mij’.